Arhive etichetă: litigii cu un furnizor de servicii muzicale online existent

Medierea devine o procedura si in Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe

LEGE nr. 8/14.03.1996(actualizata pana in 22 martie 2018)-privind dreptul de autor şi drepturile conexe

     ART. 131^2

    (1)  În cazul în care părţile nu pot stabili metodologii prin negociere, acestea pot recurge la mediere.

    (2)  Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit între cele două părţi, pe o durată de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei.

    (3)  Înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entităţii care a iniţiat procedura de negociere, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 10 zile de la data depunerii.

    (4)  Pot face obiectul unei medieri litigiile care privesc un organism de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale, cum ar fi:

 a) litigii cu un furnizor de servicii muzicale online existent sau potenţial referitoare la dispoziţiile art. 136^1 alin. (4), art. 136^2, art. 136^3 alin. (1) lit. a)-c) şi e) şi alin. (3), din lege;

  1. b) litigii cu unul sau mai mulţi titulari de drepturi referitoare la dispoziţiile art. 136^1 alin. (4) şi art. 136^2-136^6, din lege;
  2. c) litigii cu un alt organism de gestiune colectivă referitoare la dispoziţiile art. 136^2-136^5, din lege.

     (5)  În termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de mediere, părţile au obligaţia notificării Oficiului Român pentru Drepturile de Autor asupra rezultatului obţinut, cu respectarea regulilor aplicabile notificării actelor juridice.

    (6) În cazul în care părţile nu au convenit asupra metodologiei prin negociere sau mediere, pot să se adreseze, în termen de 15 zile de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) sau (5), instanţei judecătoreşti.

    ART. 133

    (5)  La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate recurge la mediere sau se poate adresa instanţei judecătoreşti.

 ART. 134^1

    (2)  Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să publice, pe pagina proprie de internet, cel puţin următoarele informaţii actualizate:

  1. h) procedurile de soluţionare a plângerilor şi situaţia litigiilor şi a medierilor;

 

consilier juridic Sava Marius Claudiutel. mobil  :  0724805848

    e-mail :  gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

  ing. Popescu Tiberiu, tel. 0729.958.594, 

e-mail : tibipope@yahoo.com

www.fisapostului.eu