Despre Noi

Fisa Postului – Despre Noi

Comanda acum fisa postului pentru orice categorie profesionala. Intocmirea fisei postului intre angajator si angajat, pe baza aptitudinilor profesionale. Modele fise post, fisa postului. Mediere si Mediator in Prahova Ploiesti.

S.C. ,,TIBMAR PREST SERV” S.R.L. s-a constituit in anul 2007, si este autorizata de catre MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE, in baza certificatului de abilitare, pentru prestarea activitatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (consultanta, evaluare, documentatii, etc.), in calitate de serviciu extern de prevenire si protectie, conform Legii nr. 319/14.07.2006 – privind securitatea si sanatatea în munca, cat si a H.G. nr. 1.425/11.10.2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006.
Societatea mai are si alti colaboratori specialisti autorizati in diverse domenii de activitate, dar si specialisti atestati proprii, in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, situatiilor de urgenta, resurse umane, care sa va ofere consultanta si intocmire documentatii in aceste domenii de activitate.
Nu ezitati sa ne contactati si ne vom deplasa la sediul societatii pe care o conduceti, pentru rezolvarea in timp util a tuturor problemelor dumneavoastra, in vederea cresterii gradului de siguranta pe piata economica.
Fisa Postului

Comanda acum fisa postului pentru orice categorie profesionala. Intocmirea fisei postului intre angajator si angajat, pe baza aptitudinilor profesionale. Modele fise post, fisa postului. Mediere si Mediator in Prahova Ploiesti.

Doriti o fisa de post pentru orice categorie profesionala ?
Fisa postului este foarte importanta pentru angajator, sa fie intocmita numai de catre specialist

Fisa postului este foarte importanta pentru angajator, sa fie intocmita numai de catre specialist

Comanda orice fisa de post si o ai in 48 de ore, de la data comenzii.

Toate modelele pentru FISA POSTULUI sunt intocmite de consilier juridic cu experienta bogata, de peste 12 ani, in activitatea de relatii de munca, in colaborare cu alti avocati.

Continutul fiselor de post are la baza legislatia in domeniu, experienta acumulata in domeniu, litigiile de munca avute in perioada exercitarii muncii de consilier juridic la mai multi angajatori, practica din controalele efectuate de catre inspectorii din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Munca.

CE ESTE FISA POSTULUI ?

Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca fisa postului este definita ca :

– fisa postului – este un document deosebit de important, atat pentru angajator (condicerea societatii + compartimentul de resurse imane),cat si pentru derularea in bune conditii a intregii activitati dintre angajat si salariat;

– fisa postului – este un document care precizeaza sarcinile si responsabilitatile ce-i revin titularului postului, conditiile de lucru, standardele de performanta, modalitatea de recompensare, precum si caracteristicile personale necesare angajatului pentru indeplinirea cerintelor postului ;

– fisa postului – este un document juridic foarte important, care prezinta in amanunt toate dispozitiile pe care trebuie sa le indeplineasca un salariat, dar si conditiile de muncanecesare pentru ca acesta sa-si desfasoare in mod normal activitatea ;

– fisa postului – este documentul in care se descrie un post din cadrul unei persoane juridicei, precizand atributiile de serviciu ale lucratorului, precum si relatiile de munca pe care trebuie sa le aiba ocupantul postului cu ceilalti angajati in vederea realizarii obiectivelor specifice postului respective ;

– fisa postului – este unul dintre documentele pe baza carora se oficializeaza angajarea si salarizarea personalului unei personae juridice, document juridic asumat si semnat de salariat la angajare, pentru salariat postul pe care il ocupa la incadrarea in munca, reprezinta o suma de activitati pe care trebuie sa le indeplineasca, in conditii determinate, in cadrul organizatiei in care lucreaza.

CARE ESTE SCOPUL FISEI DE POST ?

Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca scopul intocmirii fisei postului pentru salariati, este urmatorul :
Fisa postului este foarte importanta pentru angajator, sa fie intocmita numai de catre specialist

Fisa postului este foarte importanta pentru angajator, sa fie intocmita numai de catre specialist

– fisa postului – este un instrument managerial foarte important al relatiilor de munca dintre angajator si angajat, care defineste stabilirea indatoririlor si responsabilitatilor postului, pentru fiecare categorie profesionala si care precizeaza cunostintele, aptitudinile, abilitatile si a alte calificari necesare incadrarii fiecarui post in parte ;

– fisa postului – este un instrument managerial foarte important al relatiilor de munca dintre angajator si angajat, care stabileste sarcini foarte specifice clare pentru compararea posturilor si determinarea nivelului de salarizare, evaluare si promovare a angajatilor.

CAND TREBUIE INTOCMITA FISA DE POST ?

Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca necesitatea elaborarii/intocmirii fisei postului pentru salariati, se face in urmatorul caz :

– fisa postului – trebuie obligatoriu elaborate in momentul cand se creaza un nou post vacant in cadrul persoanei juridice (angajatorului), sau in diverse in diverse motive, cand angajatorul are nevoie de un anumit angajat pentru o anumita munca calificata/necalificata, sau cand angajatorul se afla in reorganizare (de exemplu, activitatea sa necesita schimbari tehnologice ce solicita noi calificari, competente si abilitati din partea unor salariati, sau apar schimbari majore ale centrului de interes al angajatorului, intrucat isi schimba complet sau partial obiectul de activitate sau isi schimba actionariatul care vine cu politici si strategii noi.

CINE SE OCUPA DE INTOCMIREA FISEI POSTULUI ?

– Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca elaborarii/intocmirea fisei postului pentru salariati, se face de catre urmatoarele persoane :

– fisa postului – se elaboreaza de catre specialistii din compartimentului de resurse umane, sau daca nu exista acesti specialist, angajatorul trebuie sa apeleze la juristi cu experienta in domeniul relatiilor de munca in colaborarea cu implicarea seful ierarhic superior al angajatului, cat si directorul general/administrator care aproba fisa postuluisi are decizia finala privind aprobarea acesteia.

CHIAR ESTE OBLIGATORIE PENTRU ANGAJATORI ELABORAREA/INTOCMIREA FISEI POSTULUI ?

Fisa postului este foarte importanta pentru angajator, sa fie intocmita numai de catre specialist

Fisa postului este foarte importanta pentru angajator, sa fie intocmita numai de catre specialist

– Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca elaborarea/intocmirea fisei postului pentru salariati, ESTE OBLIGATORIE.

– In Legea nr. 53/24.01.2003-privind Codul Muncii(republicat) si publicat in Monitorul Oficial nr. 345/18.05.2011, se specifica urmatoarele :

a. conform prevederilor art. 39, alin. 2, lit. a, din Codul muncii, stipuleaza ca : ,,Salariatul are obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului” ;

b. conform dispozitiilor art. 40, alin. 1, lit. b din Codul muncii, stipuleaza ca : ,,Angajatorul are dreptul sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii si/sau in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivel national, la nivel de ramura de activitate sau de grup de unitati” ;

c. conform prevederilor art. 17, alin. 2, lit. d, din Codul muncii, stipuleaza ca : ,,Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul cu privire la functia/ ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative si atributiile postului” ;

d. la pct. F, din modelul-cadru al contractului individual de munca aprobat prin Ordinul nr. 1616/14.06.2011(privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, se precizeaza: ‘‘Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca” ;

e. din punct de vedere legal, orice angajat trebuie sa isi desfasoare activitatea corelat cu fisa postului, contractul individual de munca, regulamentul intern sau contractual colectiv de munca, dupa caz ;

f. lipsa stabilirii prin fisa postului a atributiilor si raspunderilor ce revin lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 de lei la 8.000 de lei, conform art. 39, alin. (4) din Legea nr. 319/2006.

Fata de precizarile de mai sus, asadar, fisa postului este un document obligatoriu, anexa la contractul individual de munca, si trebuie adusa la cunostinta salariatului chiar de la incheierea contractului.
Fisa postului este foarte importanta pentru angajator, sa fie intocmita numai de catre specialist

Fisa postului este foarte importanta pentru angajator, sa fie intocmita numai de catre specialist

Atentie angajatori !!! – Fisa postului nu intra in categoria documentelor ce trebuie depuse in evidenta inspectoratelor teritoriale de munca, potrivit Legii nr. 130/1999, modificata si completata, privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, dar trebuie prezentata de angajator la solicitarea inspectorului de munca.

Este de recunoscut ca fiecare fisa de post, nu sunt usor de eleborat/conceput, dar foarte bine intocmita de catre specialistii nostri, acest document pentru dumneavoastra este de un real folos in activitatea de resurse umane si nu numai ( pentru ca aceasta fisa de post va scuteste pe dumneavoastra de foarte multe cheltuieli inutile, in caz de nerespectare de catre angajator a disciplinei la locul de munca).

Oricat de mica ar fi ca structura societatea/institutia dumneavoastra, va trebuie sa apelati la un specialist din cadrul societatii noastre, in vederea redactarii unor fise de post cat mai eficiente, astfel incat, sa va scape de anumite responsabilitati civile sau penale, dupa caz.

Atentie angajatori !!! – Pentru a intelege utilitatea/eficienta fisei postului, va supunem atentiei anumite aspecte din cele mai frecvente experiente care se intalnesc in elaborarea acestui document :

Fisa postului este foarte importanta pentru angajator, sa fie intocmita numai de catre specialist

Fisa postului este foarte importanta pentru angajator, sa fie intocmita numai de catre specialist

– Fisa postului trebuie sa fie personalizata si adaptata obligatoriu fiecarui angajat in parte ;

– Odata elaborata, fisa postului nu ramane neschimbata, revizuirea fisei postului se face ori de cate ori este nevoie in cadrul angajatorului, nefiind elaborata odata pentru totdeauna, ci aceasta se poate modifica/completa cu schimbarile care intervin la locul de munca/felul muncii/mediul de munca/mijloacele de munca in care lucreaza fiecare salariat, de aceea fisa postului trebuie revazuta periodic ;

– Orice modificare a fisei postului, semnifica luarea la cunostinta, acceptarea, intelegerea responsabilitatilor si angajamentul salariatului de a le indeplini si respecta noile modificari survenite, cu precizarea ca acestea trebuiesc date de catre angajator sub rezerva legalitatii, salariatul avand posibilitatea sa faca obiectiuni in scris. Orice modificare a fisei de post efectuata ulterior angajarii, se negociaza cu salariatul. Daca in urma negocierii salariatul nu este de acord si nu semneaza fisa postului, aceasta va fi comunicata salariatului prin posta, cu confirmare de primire, iar in final neindeplinirea atributiilor de serviciu poate sa conduca la concedierea salariatului, cu motivatiile legale.

– Orice modificare legislativa care intra in vigoare in domeniul relatiilor de munca si care are legatura cu fisa postului, angajatorul trebuie sa o stipuleze in fisa postului.

CE TREBUIE SA CONTINA FISA POSTULUI ?

– Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca la elaborarea/intocmirea fisei postului pentru salariati, aceasta trebuie sa contina urmatoarele :
Intocmirea fisei de post intre angajator si angajat

Intocmirea fisei de post intre angajator si angajat

Fisa postului fiind un document juridic incheiat intre angajat si salariat, va trebui sa contina de cel mult 3 – 5 pagini, in care sa contina urmatoarele :

a. Numele si prenumele salariatului ;

b. Denumirea postului/felul muncii, localizarea acestuia (sediu social sau punct de lucru) si pozitia in COR/Cod ;

c. Nivelul postului (studii) /experienta de lucru necesara/vechimea in specialitatea ceruta de post ;

d. Relatiile :
– Ierarhice (control, indrumare, coordonare/supraveghere) ;

– Functionale (colaborare) ;

– Reprezentare (colaborare, consultanta):

e. Conditiile de lucru – descrierea mediului de lucru/mijloacelor de munca ;

f. Specificarea postului – cunostintele/experienta necesare titularului postului: diplome, licente, certificate; calitatile de care are nevoie ocupantul postului ;

g. Modul de evaluare ;

h. Conditiile de lucru ale postului:

– Programul de lucru:

– Conditiile materiale de lucru (mediul de munca : umiditate, frig, temperaturi crescute, intuneric, lumina, zgomot, izolare fonica, alternari frig/caldura, lumina/intuneric, sau deplasari frecvente in afara sediului din localitate/din tara, in strainatate, etc.) ;

i. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului, din punct de vedere general, asa cum sunt stipulate in Codului muncii ;

j. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului, din punct de vedere al SSM, cat si cele inserate in regulamentul intern sau contractul colectiv de munca, dupa caz ;

k. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului, din punct de vedere al SU ;

l. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului specifice fiecarei categorie profesionala(profesie), conform contractului individual de munca ;

m. Data, numele si semnatura titularului postului si numele si semnatura angajatorului sau superiorului ierarhic

Intocmirea fisei postului intre angajator si angajat, pe baza aptitudinilor profesionale

Intocmirea fisei postului intre angajator si angajat, pe baza aptitudinilor profesionale

Comanda acum fisa postului pentru orice categorie profesionala.

Doriti elaborarea Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare si Functionare, sau a Contractului Colectiv de Munca, pentru orice tip de angajator (societate comerciala/institutie publica/regie autonoma/etc.) ?

Comanda orice Regulament Intern, Regulament de Organizare si Functionare sau Contract Colectiv de Munca si il ai in 72 de ore, de la data comenzii.

Toate modelele pentru Regulamentele interne si Regulamentele de Organizare si Functionare, sunt intocmite de consilier juridic cu experienta bogata, de peste 12 ani, in activitatea de relatii de munca, in colaborare cu alti avocati.
Regulament intern, regulament de organizare si functionare, contract colectiv de munca si fisa postului, conform legislatiei

Regulament intern, regulament de organizare si functionare, contract colectiv de munca si fisa postului, conform legislatiei

Puteti comanda si veti primi un Regulament Intern, Regulament de Organizare si functionare, sau Contract Colectiv de Munca, in diverse ramuri de activitate :

activitate de comert, de prestari servicii, de productie, de turism, de publicitate si media ;
activitati ale institutiilor publice (locale sau centrale, dupa caz).

In unitatile bugetare, Regulamentul intern include o serie de norme generale de conduita profesionala a personalului bugetar contractual cat si a functionarilor publici. Astfel, la institutiile publice (administratiile publice centrale si locale), trebuie avute in vedere nenumaratele acte normative speciale, pentru fiecare domeniu in parte (aparare, interne, sanatate, justitie, administratie, cultura, etc.).

In situatia in care veti dori sa fie prezent la sediul dumneavoastra si specialistul care a intocmit documentele mai sus mentionate, care are o experienta bogata in consultanta de specialitate si negocierea contractului colectiv de munca cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, veti suporta in urma negocierii, costurile necesare pentru diversele activitati prestate de catre specialistul nostru.

De asemenea specialistul poate reprezenta si sindicatul sau reprezentantii angajatilor in relatiile de munca cu angajatorul, astfel incat, sa nu existe vreo incalcare legislativa.

Continutul Regulamentelor interne si Regulamentelor de Organizare si Functionare, sau Contractului Colectiv de Munca, au la baza legislatia in domeniu, experienta acumulata in domeniu, litigiile de munca avute in perioada exercitarii muncii de consilier juridic la mai multi angajatori, practica din controalele efectuate de catre inspectorii din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Munca.

Inainte de intrarea în vigoare a actualului Cod al muncii, care este republicat, pentru regulamentul intern se utiliza pana in anul 2003, denumirea de regulament de ordine interioara.

IN BAZA CARUI TEMEI JURIDIC SE ELABOREAZA REGULAMENTUL INTERN, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SI CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA, IN CADRUL FIECARUI ANGAJATOR ?

Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare, Contractul Colectiv de Munca, sunt definite si se incheie in baza urmatoarelor acte normative :

– Regulamentul de Organizare si Functionare reprezinta consacrarea normativa a optiunilor angajatorului in ceea ce priveste structura organizationala a angajatorului, organigrama aprobata de conducerea sa si relatia de subordonare/colaborare dintre posturi. Regulamentul de Organizare si Functionare reprezinta expresia personalitatii juridice a angajatorului, dar intr-adevar, potrivit noului Cod civil care a intrat in vigoare la data de 01.10.2011, la art. 187, se defineste ca „orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general”. Avand in vedere acest aspect, organizarea reprezinta una dintre conditiile fundamentale ale identitatii unei persoane juridice si de aceea aceasta organizare este stabilita de catre angajator prin Regulamentul de Organizare si Functionare.

Regulamentul de Organizare si Functionare este un instrument de conducere care descrie structura unui angajator, prezentand pe diferitele ei componente atributii, competente, niveluri de autoritate, responsabilitati, subordonare, colaborarea intre angajati, etc.

Regulamentul de Organizare si Functionare este documentul contine o prezentare a atributiilor posibile pentru diversele servicii/compartimente si activitati (managementul societatii, domeniul administrativ, productie, achizitii, servicii, juridic, marketing si relatii publice, managementul calitatii, resurse umane, financiar-contabil, etc.) ;

– Regulamentul intern fiind obligatoriu, potrivit dispozitiilor art. 246, din Codul muncii (republicat), acesta trebuie intocmit in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Codului muncii , sau de la data dobandirii personalitatii juridice de catre angajator. Inspectorii de munca vor putea verifica prezenta Regulamentului intern, iar in caz de neintocmire pot aplica sanctiuni contraventionale foarte mari, conform legii ;

– Contractul colectiv de munca il constituie stabilirea drepturilor si obligatiilor angajatorului si ale salariatilor, cu privire la organizarea si prestarea muncii specifice activitatii lor, ce au fost stabilite pe baza de negociere, in conformitate cu legislatia specifica a muncii in vigoare. Contractul trebuie urmat un anumit standard (cel stabilit la nivel national) care ulterior, la unele articole cu variante de optiune, urmand ca partile sa il adapteze de la caz la caz si in functie de obiectul principal sau secundar de activitate al fiecarui angajator (sau institutie publica).

Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca temeiul acestor documente juridice au la baza urmatoarele acte normative :

– conform prevederilor art. 39, alin. 2, lit. c, din Codul muncii, elaborarea Regulamentului intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare, acorda garantia ca angajatii isi iau obligatia respectarii prevederilor impuse de catre angajator, astfel incat acesta poate lua masuri coercitive (disciplinare, civile, penale dupa caz), in caz ca acestia nu respecta dispozitiile din aceste documente juridice ;

– conform dispozitiilor art. 40, alin. 1, lit. a, din Codul muncii, elaborarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare in cadrul fiecarui angajator, il constituie : ,,dreptul angajatorului de a stabili organizarea si functionarea unitatii”. Modalitatea in care angajatorul stabileste organizarea si functionarea sa, o constituie tocmai elaborarea acestui Regulament de Organizare si Functionare ;

– In cazul institutiilor de stat (institutiile publice), Regulamentul de organizare si functionare se stabileste prin act normativ, sau in cadrul altor institutii publice locale sunt elaborate de catre acestea urmand sa fie aprobate de catre hotararea de consiliu local sau judetean ;

– conform dispozitiilor art. 6, alin. 2, art. 8, alin. 2, art. 11, art. 17, alin. 3, lit. m, art. 26, alin. 1, art. 37, art. 39, alin. 1, lit. k-l, art. 40, alin. 2, lit. c, din Codul muncii, coroborat cu dispozitiile Legii nr. 130/1996- privind contractul colectiv de muncă, orice angajator care are peste 21 de salariati este obligat sa incheie contracte colective de munca cu angajatii ;

– potrivit art. 241, din Codul muncii, regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz. De asemenea art. 226, din Codul muncii, se refera la atributiile reprezentantilor salariatilor, in care se stipuleaza ca acestia au, printre altele si dreptul sa participe la elaborarea regulamentului intern si ca : ,,Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanţii salariaţilor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţi”. Deci regulamentul intern fiind un act juridic al angajatorului, elaborarea acestuia presupune luarea in considerare si a propunerilor/solicitarilor salariatilor. In comparatiue cu reglementarea anterioara, cand regulamentul intern trebuia intocmit impreuna cu sindicatele, fiind practic un act comun angajatorului si sindicatului, in prezent, in conformitate cu dispozitiile art. 241, din Codul muncii care stipuleaza : ,, Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz” ;

– din punct de vedere legal, orice angajator trebuie sa isi desfasoare activitatea corelat cu legislatia in domeniu, coroborat cu incheierea contractului individual de munca, dupa care trebuie elaborat, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca, dupa caz ;

– la data incheierii cu angajatul a contractului individual de munca, trebuie sa i se aduca la cunostinta si fisa postului, impreuna cu regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, sau contractul colectiv de munca, dupa caz ;

– lipsa stabilirii prin fisa postului a atributiilor si raspunderilor ce revin lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 de lei la 8.000 de lei, conform art. 39, alin. 4, din Legea nr. 319/2006.

CINE SE OCUPA DE INTOCMIREA REGULAMENTULUI INTERN, A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE, A CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA, IN CADRUL FIECARUI ANGAJATOR ?

– Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca elaborarea/intocmirea Regulamentului intern, a Regulamentului de Organizare si Functionare, cat si a Contractului colectiv de munca, se fac de catre urmatoarele persoane :

– Fisa postului, Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare, se elaboreaza de catre specialistii din compartimentului de resurse umane, sau daca nu exista acesti specialist, angajatorul trebuie sa apeleze la juristi cu experienta in domeniul relatiilor de munca in colaborarea cu implicarea seful ierarhic superior al angajatului, cat si directorul general/administrator care aproba fisa postuluisi are decizia finala privind aprobarea acesteia ;

– Contractul colectiv de munca, se elaboreaza de catre specialistii din compartimentului de resurse umane/jurist, sau daca nu exista acesti specialisti, angajatorul trebuie sa apeleze la juristi cu experienta in domeniul relatiilor de munca, in stransa colaborare si negociere cu sindicatul reprezentativ sau reprezentantii salariatilor, din cadrul angajatorului, dupa care acesta trebuie intregistrat la I.T.M.

Fata de precizarile de mai sus, asadar, fisa postului, impreuna cu regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, sau contractul colectiv de munca, dupa caz, sunt documente obligatorii pentru angajatori, si trebuiesc aduse la cunostinta salariatului, chiar de la incheierea contractului individual de munca.

Atentie angajatori !!! – fisa postului, impreuna cu regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, nu intra in categoria documentelor ce trebuie depuse in evidenta Inspectoratelor Teritoriale de Munca, potrivit Legii nr. 130/1999, modificata si completata, privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, dar trebuie prezentata de angajator la solicitarea inspectorului de munca. La Inspectoratul Teritorial de Munca se inregistreaza obligatoriu doar contractul colectiv de munca, impreuna cu alte documente (dovada invitatiei catre sindicat/sau reprezentantii salariatilor pentru negoicierea CCM, p.v. de negociere, etc.).

Este de recunoscut ca fiecare fisa de post, impreuna cu regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, sau contractul colectiv de munca, nu sunt usor de elaborat/conceput, dar foarte bine intocmite de catre specialistii nostri, aceste documente pentru dumneavoastra sunt de un real folos in activitatea de resurse umane si nu numai (pentru ca aceaste documente importante va scuteste pe dumneavoastra de foarte multe cheltuieli inutile, in caz de nerespectare de catre angajator a disciplinei la locul de munca).

Oricat de mica ar fi ca structura societatii/institutiei dumneavoastra, va trebui sa apelati la un specialist in vederea redactarii acestor documente (fisa postului, regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca) cat mai eficient, astfel incat, sa va scape de anumite responsabilitati civile sau penale, dupa caz.

Atentie angajatori !!! – Pentru a intelege utilitatea/eficienta acestor documente (fisa postului, regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca) va supunem atentiei anumite aspecte din cele mai frecvente experiente care se intalnesc in elaborarea acestor documente :

– regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si fisa postului vor trebui sa fie personalizate si adaptata obligatoriu fiecarui angajator in parte, in functie de specificul activitatii principale sau secundare ;

– Odata elaborate, regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si fisa postului, nu raman neschimbate, revizuirea acestor documente, se fac ori de cate ori este nevoie in cadrul angajatorului, nefiind elaborate o data pentru totdeauna, ci aceastea se pot modifica/completa cu schimbarile care intervin la locul de munca/felul muncii/mediul de munca/mijloacele de munca/salarizare/etc., in fiecare angajator unde lucreaza fiecare salariat, de aceea acestea trebuiesc revazute periodic ;

– Orice modificare a regulamentului intern, regulamentului de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si fisa postului, semnifica luarea la cunostinta, acceptarea, intelegerea responsabilitatilor si angajamentul salariatului si de a le indeplini si respecta noile modificari survenite, si precizarea ca acestea trebuiesc date sub rezerva legalitatii, salariatul avand posibilitatea sa faca obiectiuni in scris.

– Orice modificare legislativa care intra in vigoare in domeniul relatiilor de munca si care are legatura cu regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si fisa postului, angajatorul trebuie sa o stipuleze in aceste documente juridice obligatorii.

CE TREBUIE SA CONTINA REGULAMENTUL INTERN, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CAT SI CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA IN CADRUL ANGAJATORULUI ?

– Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca la elaborarea/intocmirea regulamentului intern, regulamentului de organizare si functionare, contractul colectiv de munca, aceasta trebuie sa contina urmatoarele :

– Regulamentul intern, Regulamentul de organizare si functionare, Contractul colectiv de munca si Fisa postului, fiind documente juridice incheiat intre angajat si salariat, va trebui sa contina urmatoarele :

– Conform art. 242, din Codul muncii, Regulamentul Intern trebuie sa contina dispozitii obligatorii, a caror absenta poate fi sanctionata contraventional :

a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;

d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;

f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinara;

h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;

i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

– Conform dispozitiilor art. 40, alin. 1, lit. a, din Codul muncii, Regulamentul de Organizare si Functionare, va contine cel putin urmatoarele elemente :

– baza legislativa a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ;

– scopul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ;

– dispoziţii generale ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ;

– managementul angajatorului ;

– organele de conducere ale angajatorului ;

– managerii/directorii de servicii/departamente ;

– atribuţiile departamentului de conducere, administrativ si de executie ;

– aprobarea, comunicarea şi intrarea în vigoare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ;

– anexele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare :

Organigrama angajatorului ;

Statul de Funcţii al angajatorului.

– Conform dispozitiilor Legii nr. 130/1996- privind contractul colectiv de muncă, documentul elaborat de catre parti trebuie sa contina urmatoarele elemente :

– definitii ai termenelor ;

– dispozitii generale ;

– drepturile si obligatiile angajatorului ;

– drepturile si obligatiile angajatilor ;

– incheierea, suspendarea, modificarea, executarea, sau incetarea contractului individual de munca ;

– salarizarea personalului, premii acordate, sporuri si alte avantaje materiale acordate angajatilor ;

– concedii de odihna si medicale ;

– concedierea ;

– organizarea timpului de munca ;

– delegarea si detasarea in munca ;

– timpul de odihna ;

– perfectionarea profesionala ;

– abaterile profesionale si sanctiunile aplicabile ;

– reguli concrete privind disciplina muncii ;

– reguli de securitate si sanatate in munca, apararea impotriva incendiilor, igiena muncii ;

– comitetul de securitate si sanatate in munca ;

– procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor ;

– alte anexe ;

– partile semnatare.

Comanda acum regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca, fisa postului si mediere, pentru orice angajator.

Comanda acum fisa postului pentru orice categorie profesionala. Intocmirea fisei postului intre angajator si angajat, pe baza aptitudinilor profesionale. Modele fise post, fisa postului. Mediere si Mediator in Prahova Ploiesti.

Fisa Postului, fise post pe comanda