Legislatie

Fisa Postului – Legislatie

A. ACTE NORMATIVE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA•  Legea nr. 319/14.07.2006- a securitatii si sanatatii în munca, emitent : parlamentul, publicata in : M.O. nr. 646/26.07.2006 ;•  Legea nr. 126/27.12..19959(actualizata) -privind regimul materialelor explozive, publicata initial in M.O. nr. 298/ 28.12.1995 ;•  Legea nr. 346/05.06.2002(actualizata)- privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata initial in M.O. nr. 454/27.06.2002 ;

•  Legea nr. 360/02.09.20039(actualizata)- privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata initial in M.O. nr. 635/05.09.2003 ;

•  H.G. nr. 1.425/11.10.2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, emitent : parlamentul, publicata in : M.O. nr. 882/30.10.2006 ;

•  H.G. nr. 115/05.02.2004 – privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

•  H.G. nr. 207/17.03.2005 – privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata ;

•  H.G. nr. 1.875/22.12.2005 – privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest ;

•  H.G. nr. 1.876/22.12.2005 – privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii ;

•  H.G. nr. 300/02.03.2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile ;

•  H.G. nr. 971/26.07.2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca ;

•  H.G. nr. 1.050/09.08.2006 – privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj ;

•  H.G. nr. 1.058/09.08.2006 – privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

•  H.G. nr. 1.049/09.08.2006 – privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran ;

•  H.G. nr. 1.048/09.08.2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca ;

•  H.G. nr. 1.051/09.08.2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare ;

•  H.G. nr. 1.028/09.08.2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare ;

•  H.G. nr. 1.092/16.08.2006 – privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca ;

•  H.G. nr. 1.093/16.08.2006- privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca ;

•  H.G. nr. 1.091/16.08.2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca ;

•  H.G. nr. 1.146/30.08.2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ;

•  H.G. nr. 1.135/30.08.2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit ;

•  H.G. nr. 1.136/30.08.2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice ;

•  H.G. nr. 1.218/06.09.2006 – privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici ;

•  O.U.G. nr. 99/29.06.2000- privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, publicata in M.O. nr. 304/04.07.2000 ;

•  O.U.G. nr. 200/09.11.2000(actualizata)- privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata initial in M.O. nr. 593/22.11.2000;

•  ORDIN nr. 706/26.09.2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale ;

•  ORDIN nr. 753/16.10.2006 – privind protectia tinerilor in munca ;

•  ORDIN nr. 755/16.10.2006 – pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca – FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia ;

•  ORDIN nr. 754/16.10.2006 – pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;

•  ORDIN nr. 931/29.11.2006 – pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii masinilor industriale ;

•  ORDIN nr. 947/07.12.2006 – pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 12/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor individuale de protectie ;

•  CERINTE SPECIALE MINIME din 9 august 2006 – aplicabile sectorului de foraj marin, emitent : Guvernul, publicate in M.O. nr. 737 din 29 august 2006 ;

•  DISPOZITII din 30 august 2006 – referitoare la utilizarea echipamentelor de munca prevazute la art. 4 alin. 3, din H.G. nr. 1146/2006, emitent : Guvernul, publicate in : M.O. nr. 815 din 3 octombrie 2006 ;

•  H.G. nr. 557/06.06.2007 – privind completarea masurilor destinate sa promoveze îmbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii încadrati în baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari încadrati la agenti de munca temporara, emitent : Guvernul, publicata in M.O. nr. 407 din 18 iunie 2007;

•  H.G. nr. 601/13.06.2007 – pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii în munca, emitent : Guvernul, publicata in M.O. nr. 470 din 12 iulie 2007 ;

•  NORMATIV din 02.05.2007 – privind organizarea activitatii de interventie si salvare la unitati industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explosive, emitent : MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, Nr. 1.637 din 25 aprilie 2007, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE, Nr. 391 din 2 mai 2007, publicate in : M.O. nr. 408 din 19 iunie 2007 ;

•  ORDIN nr. 392/02.05.2007- privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în functiune, utilizarea, repararea si întretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza în atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06, emitent : MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, Nr. 1.636 din 25 aprilie 2007, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE, Nr. 392 din 2 mai 2007, publicat in : M.O. nr. 411 din 19 iunie 2007

•  ORDIN nr. 393/02.05.2007 – pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Normativ privind organizarea activitatii de verificare a instalatiilor de ventilare care functioneaza la unitati industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice”, indicativ NVIV – 01-06, emitent : MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, Nr. 1.638 din 25 aprilie 2007. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE Nr. 393 din 2 mai 2007, publicat in : M.O. nr. 408 din 19 iunie 2007 ;

•  ORDIN nr. 3/03.01.2007 – privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca-FIAM, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, publicat in : M.O. nr. 70 din 30 ianuarie 2007 ;

•  ORDIN nr. 931/29.11.2006 – pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii masinilor industriale, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, publicat in : M.O. nr. 1.007 din 19 decembrie 2006 ;

•  ORDIN nr. 947/07.12.2006- pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 12/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor individuale de protectie, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, publicat in : M.O. nr. 1.012 din 20 decembrie 2006 ;

•  ORDIN nr. 242/23.03.2007 – pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, publicat in : M.O. nr. 234 din 4 aprilie 2007 ;

•  REGULAMENT din 23.03.2007 – privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, publicat in : M.O. nr. 234 din 4 aprilie 2007 ;

•  O.U.G. nr. 195/12.12.2002 (actualizata)- privind circulatia pe drumurile publice ;

•  Norma Metodologica de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 – privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicata in M.O. nr. 378/29.04.2004 ;

•  Norma Metodologica din 5 iulie 2006- de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, emitent : MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI MINISTERUL SANATATII PUBLICE, publicata in : M.O. nr. 708/17.08.2006.

B. ACTE NORMATIVE IN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR SI A SITUATIILOR DE URGENTA

•  Legea nr. 307/12.07.2006 (actualizata) – privind apararea impotriva incendiilor ;•  Legea nr. 481/08.11.2004 – privind protectia civila emitent : Parlamentul, publicata in : M.O. nr. 1.094 din 24 noiembrie 2004 ;•  Legea nr. 10/.01.1995 (actualizata) – privind calitatea în constructii ;•  H.G. nr. 1.739/06.12.2006 – pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 995 din 13 decembrie 2006 ;

•  H.G. nr. 804/25.07.2007 – privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 539 din 8 august 2007 ;

•  H.G. nr. 537/06.06.2007 – privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 395 din 12 iunie 2007 ;

•  H.G. nr. 639/06.10.1997 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru incendii în masa, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 283 din 20 octombrie 1997 ;

•  H.G. nr. 1.222/13.10.2005 – privind stabilirea principiilor evacuarii în situatii de conflict armat, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 933 din 19 octombrie 2005 ;

•  H.G. nr. 1.489/09.09.2004 – privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, emitent : Guvernul, publicata in : M.O. nr. 884 din 28 septembrie 2004 ;

•  ORDIN nr. 160 din 23.02.2007- pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 161 din 7 martie 2007 ;

  •   ORDIN nr. 1.312/22.05.2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 462 din 29 mai 2006 ;

•  ORDIN nr. 163/28.02.2007 – pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 216 din 29 martie 2007 ;

•  ORDIN nr. 210/21.05.2007 – pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, emitent : MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, publicat in : M.O. nr. 360 din 28 mai 2007 ;

•  ORDIN nr. 164/01.03.2007 – pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au încetat raporturile de serviciu, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 167 din 9 martie 2007 ;

•  ORDIN nr. 1.433/15.09.2006 – privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 806 din 26 septembrie 2006 ;

  • HG. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți;
  • H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste ;
  • O.M.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
  • H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu ;
  •   ORDIN nr. 106/09.01.2007 – pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii impotriva incendiilor, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 35 din 18 ianuarie 2007 ;

•  ORDIN nr. 108/01.08.2001 – pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice – D.G.P.S.I.-004, emitent : MINISTERUL DE INTERNE, publicat in : M.O. nr. 597 din 24 septembrie 2001 ;

•  ORDIN nr. 128/08.05.2007 – pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074-2007, emitent : MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR, publicat in : M.O. nr. 381 din 6 iunie 2007 ;

•  ORDIN nr. 130/25.01.2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 89 din 5 februarie 2007 ;

•  ORDIN nr. 132/29.01.2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 79 din 1 februarie 2007 ;

•  ORDIN nr. 158/22.02.2007 – pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 150 din 1 martie 2007 ;

•  ORDIN nr. 160/23.02.2007 – pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta, EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 161 din 7 martie 2007

•  ORDIN nr. 252/19.07.2007- pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, întretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare împotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor, emitent : MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, publicat in : M.O. nr. 588 din 27 august 2007 ;

•  ORDIN nr. 683/07.06.2005 – privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare si raspuns pe timpul unei urgente radiologice, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 520 din 20 iunie 2005 ;

•  ORDIN nr. 684/07.06.2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregatirea si interventia în caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 538 din 24 iunie 2005 ;

•  ORDIN nr. 712/23.06.2005 (actualizat) – pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea în domeniul protectiei civile ;

•  ORDIN nr. 1.160/30.01.2006- pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren, emitent : MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005, MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR nr. 1.160 din 30 ianuarie 2006, publicat in : M.O. nr. 207 din 7 martie 2006 ;

•  ORDIN nr. 1.178/02.02.2006 – privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta în caz de inundatii si a Manualului primarului pentru managementul situatiilor de urgenta în caz de inundatii, emitent : MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR nr. 1.240 din 5 decembrie 2005, MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR nr. 1.178 din 2 februarie 2006, publicat in : M.O. nr. 168 din 22 februarie 2006 ;

•  ORDIN nr. 1.184/06.02.2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 161 din 21 februarie 2006 ;

•  ORDIN nr. 1.435/18.09.2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 814 din 3 octombrie 2006 ;

•  ORDIN nr. 1.436/18.09.2006 – pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 814 din 3 octombrie 2006 ;

•  ORDIN nr. 1.474/12.10.2006 – pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 885 din 31 octombrie 2006 ;

•  ORDIN nr. 1.610/28.03.2007 – pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, emitent : MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI, publicat in : M.O. nr. 266 din 20 aprilie 2007 ;

•  ORDIN nr. 195/20.04.2007 – privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, emitent : MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, publicat in : M.O. nr. 288 din 2 mai 2007 ;

•  O.U.G. nr. 21/15.04.2004 (actualizata)- privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta ;

•  REGULAMENT din 12.10.2006 – de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 885 din 31 octombrie 2006 ;

•  REGULAMENT din 30.01.2006 – privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren), emitent : MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI,MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 207 bis din 7 martie 2006 ;

•  NORMATIV din 2 mai 2007 – privind organizarea activitatii de interventie si salvare la unitati industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explosive, emitent : MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, Nr. 1.637 din 25 aprilie 2007, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE Nr. 391 din 2 mai 2007, publicat in : M.O. nr. 408 din 19 iunie 2007 ;

•  MANUALUL PREFECTULUI din 02.02.2006 – pentru managementul situatiilor de urgenta în caz de inundatii, emitent : MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR, MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 168 bis din 22 februarie 2006 ;

•  METODOLOGIE din 18.09.2006 – privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicat in : M.O. nr. 814 din 3 octombrie 2006 ;

•  METODOLOGIE din 18.09.2006 – privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicata in : M.O. nr. 814 din 3 octombrie 2006 ;

•  METODOLOGIE din 22.06.2001 – de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de îndrumare, control si constatare a încalcarii legii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, emitent : MINISTERUL DE INTERNE, publicata in : M.O. nr. 584 din 18.09.2001 ;

•  NORME METODOLOGICE din 18.09.2006 – de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, emitent : MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, publicate in : M.O. nr. 814 din 3 octombrie 2006.

C. ACTE NORMATIVE PRIVIND ACTIVITATEA IN MUNCA

•  Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 (republicata), publicata in M.Of. nr. 345/18.05.2011 ;

•  Constitutia Romaniei din 21.11.1991(republicataa), emitent: Parlamentul , publicata in : M.O. nr. 767/3110.2003 ;

•      Legea nr. 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor ;

•   LEGEA nr. 62 din 10 mai 2011 (republicată)-dialogului social ;

•  Legea nr. 67/22.03.2006- privind protectia drepturilor salariatilor în cazul transferului întreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, emitent : Parlamentul , publicata in : M.O. nr. 276/28.03.2006 ;

•  Legea nr. 202/2002(actualizata)- privind egalitatea de sanse intre femei si barbate, publicaaa initial in M.O. nr. 301/08.05.2002);

•  Legea nr. 142/1998(actualizata)- privind acordarea tichetelor de masa, publicata initiala in M.O. 260/13.07.1998 ;

•  Legea nr. 544/12.10.2001(actualizata)- privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata initial in M.O. nr. 663/23.10.2001 ;

•  Legea nr. 130/20.07.1999(republicataa)- privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, emitent : parlamentul, publicata in : M.O. nr. 190/20.03.2007 ;

•  Legea nr. 203/28.12.1999(actualizata)- privind permisele de munca, publicataa initial in M.O. nr. 544/17.06.2004  ;

•  Legea nr. 156/26.07.2000(actualizata)- privind protectia cetatenilor romani care lucreaza în strainatate, publicata initial M.O. nr. 364/04.08.2000 ;

•  Legea nr.188/08.12.1999(actualizata)- privind Statutul functionarilor publici, publicataa initial in M.O. nr. 251/22.03.2004 ;

•  Legea nr. 263/16.12.2010(actualizata la data de 01.01.2012)-privind sistemul unitar de pensii publice ;

•  Legea nr. 76/ 16.01.2002(actualizata)- privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca ;

•  Ordinul nr. 64/2003 al MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI (actulizat)- pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca, publicata in M.O. nr. 139/04.03.2003, modificat si completat prin Ordinul 76/2003, publicat initial in M.O. nr. 159/12.03.2003 ;

•  Ordinul nr. 64/28.06.2003(actualizata)- pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca, publicat initial in M.O. nr. 464/29.06.2003, emis de catre MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE ;

•  O.U.G nr. 98/24.06.1999(actualizata)- privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, publicata initial in M.O. nr. 303/29.06.1999 ;

•  O.U.G. nr. 44/16.04.2008 – privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, publicata in M.O. nr. 328/25.04.2008 ;

•  O.U.G. nr. 96/14.10.2003(actualizata) -privind protectia maternitatii la locul de munca, publicata initial in M.O. nr. 750/27.10.2003 ;

•  O.G. nr. 129/31.08.2000(actualizata) – privind formarea profesionala a adultilor, emitent : Guvernul, publicata initial in M.O. nr. 711/30.09.2002 ;

•  O.G. nr. 137/31.08.2000(actualizata) – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata initial in M.O. nr. 99/08.02.2007 ;

•  O.G. nr. 27/30.01.2002(actualizata) -privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, publicata initial in M.O. nr. 84/01.02.2002 ;

•  O.G. nr. 2/12.07.2001(actualizata)- privind regimul juridic al contraventilor, publicata initial in M.O. nr. 410/25.07.2001 ;

•  H.G. nr. 161/03.02.2006(actualizata)- privind intocmirea si completarea registrului de evidenta a salariatilor, publicata initial in M.O nr. 172/22.02.2006 ;

•  H.G. nr. 123/2002- pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, publicata in M.O. nr. 167/08.03.2002 ;

•  H.G. nr. 1507/12.12.2007 – pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in M.O. nr. 877/20.12.2007 ;

•  H.G. nr. 247/04.03.2003(actualizata)- privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata initial in m.O. nr. 164/14.03.2003 ;

•  H.G. nr. 261/22.02.2001(actualizata)- privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicataa initial in M.O. nr. 114/06.03.2001 ;

•  O.G. nr. 2/2001(actualizata)-privind regimul juridic al contaventiilor, publicata in M.O. nr. 410/25.07.2001 ;

•  Norme Metodologice din 07.04.2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

 

Fisa Postului, fise post pe comanda