Arhive etichetă: Mediator Ploiesti

Mediator Ploiesti

Cauti un mediator in Ploiesti? www.fisapostului.eu iti ofera acces la mediator Ploiesti si mediere Ploiesti. Intra acum pentru a gasi mediator Ploiesti, mediere Ploiesti, www.fisapostului.eu

Atentie !!! – Din Ianuarie 2013, mai puține procese, mai multe medieri, pentru mediatorii autorizati de catre Consiulul de mediere.

  • Scurt comentariu al medierii

Conform unor modificări legislative relativ recente, respectiv a prevederilor Legii nr. 115/2012, din 04.07.2012, pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006-privind medierea și organizarea profesiei de mediator, începând cu data de 09.01.2013, intră în vigoare noi prevederi în domeniul medierii.

Medierea, tranzactie, conciliere, act de informare, mediator
Medierea, tranzactie, conciliere, act de informare, mediator

Astfel, cei care au deja un proces în desfășurare sau doresc să deschidă un proces în instanță în anumite tipuri de dispute, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligați să participe la ședinta de informare privind medierea, conform legii mai sus mentionate.

  • Disputele vizate de textul de lege se referă la domeniul :

– protecției consumatorului ;

– dreptului familiei ;

– litigiilor privind posesia, grănițuirea, strămutarea de hotare, precum și la orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate ;

– domeniul răspunderii profesionale ;

– litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă ;

– litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei ;

– infracțiunile pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate și împăcarea parților înlatură răspunderea penală, cu privire la drepturi asupra cărora parțile pot dispune potrivit legii.

De la data de 09.01.2013, partile vor fi ținute să faca dovada participării la ședința de informare privind avantajele medierii într-o anumită materie prin prezentarea procesului-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.

Este de menționat faptul că informarea privind avantajele medierii se va realiza fară ca justițiabilii sau potențialii justițiabili să fie nevoiți să platească vreun onorariu mediatorului pentru acest serviciu.

Dacă părțile vor parcurge procedura medierii și vor ajunge la o înțelegere materializată într-un acord de mediere, acestea se vor putea înfațișa la judecătorie, în camera de consiliu, pentru a solicita pronunțarea unei hotărâri care să consfințeasca înțelegerea lor, cu putere de titlu executoriu conform legii.

De asemenea, părțile fiind scutite de plata taxei judiciare de timbru, cu excepția cazurilor în care acordul de mediere privește transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje și cauze succesorale. Taxele de timbru cu unele exceptii, deja achitate pentru investirea instanței de judecată, se vor restitui la cererea părților, dacă acestea vor finaliza litigiile aflate pe rolul instanțelor numai prin mediere.

Parlamentului European prin rezolutia din 13.09.2011, se refera la punerea în aplicare a Directivei privind medierea în statele membre, impactul acesteia asupra medierii și acceptarea sa de către instanțe.

  • Cine trebuie sa participe efectiv la aceasta prima etapă din procedura medierii ?

Raspunsul este foarte simplu si anume atat persoanele fizice cat și persoanele juridice aflate într-un conflict și care doresc să declanșeze un proces pe rolul instanțelor de judecată.

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, premediere
Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, premediere

Drept urmare, dacă avem în vedere faptul că inițiativa declanșării procedurii judiciare o are una din părți, aceasta va trebui ca, înainte de depunerea cererii la instanța de judecată, să parcurgă procedura prealabilă a medierii astfel încât și cealaltă parte să fie invitată la mediere.

Cu alte cuvinte, odată cu depunerea cererii la instanță, reclamantul trebuie să facă dovada parcurgerii procedurii prealabile a medierii prin procesul verbal întocmit de mediator.

Spre exemplu, în caz de divorț, înainte de depunerea cererii la instanță, soții trebuie să parcurgă împreună o primă ședință de mediere.

  • Care sunt costurile acestei prime etape, obligatorii in mediere ?

Pentru informare, mediatorul nu va percepe onorariu.

Insa, din practica de specialitate, vor fi situatii cand, pe langa informarea obligatorie stabilită de lege să se parcurgă și alți pași în procedură, de comun acord cu partea/părțile ce se prezintă la mediator, totusi se va agrea un onorariu.

Taxa de timbru in unele cazuri va fi restituita prin mediere, conform legii
Taxa de timbru in unele cazuri va fi restituita prin mediere, conform legii

Taxa de timbru ramane un beneficiu de care se vor bucura cei ce ajung la un acord de mediere, cu excepția situațiilor în care acordul de mediere vizează transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale.

Potrivit propunerilor de modificare, vor fi si scutiri de plata taxei de timbru, atunci cand partile prezinta instantei, odata cu cererea, si acordul de mediere, spre incuviintare (cu exceptiile arătate in textul de lege).

Doresti un mediator ? Atunci te rugam sa ne contactezi, pentru a te informa cu privire la avantajele medierii.

Cauti un mediator in Ploiesti? www.fisapostului.eu iti ofera acces la mediator Ploiesti si mediere Ploiesti. Intra acum pentru a gasi mediator Ploiesti, mediere Ploiesti, www.fisapostului.eu

Sava Marius consilier juridic 0724805848, fisa postului, fisa de post, mediator, mediere, consultanta juridica
Sava Marius consilier juridic 0724805848, fisa postului, fisa de post, mediator, mediere, consultanta juridica

 

Inginer Popescu Tiberiu tel. 0729958594, mediator, fisa postului, inspector protectia muncii, evaluator de risc ssm, cadru tehnic su, consultanta legislatie ssm si su
Inginer Popescu Tiberiu tel. 0729958594, mediator, fisa postului, inspector protectia muncii, evaluator de risc ssm, cadru tehnic su, consultanta legislatie ssm si su

Contract Colectiv de Munca

Doriti elaborarea Contractului Colectiv de Munca, pentru orice tip de angajator (societate comerciala/institutie publica/regie autonoma/etc.)  ?

Comanda Fisa postului, regulament intern, contract colectiv de munca
Comanda Fisa postului, regulament intern, contract colectiv de munca

 Comanda orice Contract Colectiv de Munca si il ai in 72 de ore, de la data comenzii.

Toate modelele pentru Contractele Colective de Munca, sunt intocmite de consilier juridic cu experienta bogata, de peste 12 ani,  in activitatea de relatii de munca, in colaborare cu alti avocati.

– Puteti  comanda si veti primi un Contract Colectiv de Munca, in diverse ramuri de activitate :

  • activitate de comert, de prestari servicii, de productie, de turism, de publicitate si media ;
  •  activitati ale institutiilor publice (locale sau centrale, dupa caz).

In unitatile bugetare, Contractul Colectiv de Munca include o serie de norme generale de conduita profesionala a personalului bugetar contractual cat si a functionarilor publici. Astfel, la institutiile publice (administratiile publice centrale si locale), trebuie avute in vedere nenumaratele acte normative speciale, pentru fiecare domeniu in parte (aparare, interne, sanatate, justitie, administratie, cultura, etc.).

Comanda Fisa postului, regulament intern, contract colectiv de munca
Comanda Fisa postului, regulament intern, contract colectiv de munca

 In situatia in care veti dori sa fie prezent la sediul dumneavoastra si specialistul care a intocmit documentele mai sus mentionate, care are o experienta bogata in consultanta de specialitate si negocierea contractului colectiv de munca cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, veti suporta in urma negocierii, costurile necesare pentru diversele activitati prestate de catre specialistul nostru. 

De asemenea, specialistul nostru poate reprezenta si sindicatul sau reprezentantii angajatilor in relatiile de munca cu angajatorul, astfel incat, sa nu existe vreo incalcare legislativa.

Continutul Contractului Colectiv de Munca Munca, are la baza legislatia in domeniu, experienta acumulata in domeniu, litigiile de munca avute in perioada exercitarii muncii de consilier juridic la mai multi angajatori, practica de specialitate si controalele efectuate de catre inspectorii din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Munca, la mai multi angajatori.

IN  BAZA  CARUI  TEMEI  JURIDIC  SE  ELABOREAZA  CONTRACTUL  COLECTIV  DE  MUNCA, IN  CADRUL  FIECARUI  ANGAJATOR  ?

Contract colectiv de munca
Contract colectiv de munca

    –  Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca temeiul acestui document juridic are la baza urmatoarele acte normative  :

–   conform dispozitiilor art. 6, alin. 2, art. 8, alin. 2, art. 11, art. 17, alin. 3, lit. m, art. 26, alin. 1, art. 37, art. 39, alin. 1, lit. k-l, art. 40, alin. 2, lit. c, din Codul muncii, coroborat cu dispozitiile Legii nr.62/2011 – Legea dialogului social, orice angajator care are peste 21 de salariati este obligat sa incheie contracte colective de munca cu angajatii ;

–   din punct de vedere legal, orice angajator trebuie sa isi desfasoare activitatea corelat cu legislatia in domeniu, coroborat cu incheierea contractului individual de munca, dupa care trebuie elaborat regulamentul intern sau contractul colectiv de munca, dupa caz ;

–    Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca de fapt Contractul Colectiv de Munca, este  definit si se incheie in baza urmatoarelor acte normative :

–      Contractul colectiv de munca il constituie stabilirea drepturilor si obligatiilor angajatorului si ale salariatilor, cu privire la organizarea si prestarea muncii specifice activitatii lor, ce au fost stabilite pe baza de negociere, in conformitate cu legislatia specifica a muncii in vigoare. Contractul trebuie urmat un anumit standard (cel stabilit la nivel national) care ulterior, la unele articole cu variante de optiune, urmand ca partile sa il adapteze de la caz la caz si in functie de obiectul principal sau secundar de activitate al fiecarui angajator (sau institutie publica).

–   la data incheierii cu angajatul a contractului individual de munca, trebuie sa i se aduca la cunostinta si fisa postului, impreuna cu regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare, sau contractul colectiv de munca, dupa caz.

CINE  SE  OCUPA DE  INTOCMIREA  CONTRACTULUI  COLECTIV DE  MUNCA, IN  CADRUL  FIECARUI  ANGAJATOR  ?

 Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca elaborarea/intocmirea Contractului colectiv de munca, se fac de catre urmatoarele persoane :

–  Contractul colectiv de munca, se elaboreaza de catre specialistii din compartimentului de resurse umane/jurist, sau daca nu exista acesti specialisti, angajatorul trebuie sa apeleze la juristi cu experienta in domeniul relatiilor de munca, in stransa colaborare si negociere cu sindicatul reprezentativ sau reprezentantii salariatilor din cadrul angajatorului, dupa care acesta trebuie intregistrat la I.T.M.

 Fata de precizarile de mai sus, asadar fisa postului, impreuna cu contractul colectiv de munca, sunt documente obligatorii pentru angajatori, si trebuiesc  aduse  la cunostinta salariatilor, chiar de la incheierea contractului individual de munca.

Atentie angajatori  !!!  La Inspectoratul Teritorial de Munca se inregistreaza obligatoriu contractul colectiv de munca, impreuna cu alte documente (dovada invitatiei catre sindicat/sau reprezentantii salariatilor pentru negocierea CCM, p.v. de negociere, etc.).

Este de recunoscut ca fiecare fisa de post, impreuna cu contractul colectiv de munca, nu sunt usor de elaborat/conceput, dar foarte bine intocmite de catre specialistii nostri, aceste documente pentru dumneavoastra sunt de un real folos in activitatea de resurse umane si nu numai (pentru ca aceaste documente importante va scuteste pe dumneavoastra de foarte multe cheltuieli inutile, in caz de nerespectare de catre angajat, a disciplinei la locul de munca).

Oricat de mica ar fi ca structura societatii/institutiei dumneavoastra, va trebui sa  apelati la un specialist in vederea redactarii acestor documente (fisa postului, contractul colectiv de munca) cat mai eficient, astfel incat, sa va scape de anumite responsabilitati administrative, civile sau penale, dupa caz.

 Atentie angajatori  !!!   –  Pentru a intelege utilitatea/eficienta acestor documente (fisa postului,  contractul colectiv de munca) va supunem atentiei anumite aspecte din cele mai frecvente experiente care se intalnesc in elaborarea acestor documente :

–  Odata elaborat, contractul colectiv de munca si fisa postului, nu raman neschimbate, revizuirea acestor documente,  se fac ori de cate ori este nevoie in cadrul angajatorului, nefiind elaborate o data pentru totdeauna, ci aceastea se pot modifica/completa cu schimbarile care intervin la locul de munca/felul muncii/mediul de munca/mijloacele de munca/salarizare/etc., in fiecare angajator unde lucreaza fiecare salariat, de aceea acestea trebuiesc revazute periodic ;

–  Orice modificare a contractului colectiv de munca si fisa postului, semnifica luarea la cunostinta, acceptarea, intelegerea responsabilitatilor si angajamentul salariatului si de a le indeplini si respecta noile modificari survenite, si precizarea ca acestea trebuiesc elaborate sub rezerva legalitatii, sindicatul/reprezentantii salariatilor avand posibilitatea sa faca obiectiuni in scris.

–    Orice modificare legislativa care intra in vigoare in domeniul relatiilor de munca si care are legatura cu regulamentul intern, contractul colectiv de munca si fisa postului, angajatorul trebuie sa o stipuleze in aceste documente juridice obligatorii.

CE  TREBUIE  SA  CONTINA   CONTRACTUL  COLECTIV  DE  MUNCA  IN  CADRUL  ANGAJATORULUI   ?

 Din punct de vedere legislativ, putem afirma ca la elaborarea/intocmirea contractului colectiv de munca, acesta trebuie sa contina urmatoarele :

Intocmirea fisei de post si a contractului colectiv de munca, intre angajator si angajat
Intocmirea fisei de post si a contractului colectiv de munca, intre angajator si angajat

   Conform dispozitiilor Legii nr.62/2011 – Legea dialogului social, documentul elaborat de catre partile contractante (angajator – sindicat), trebuie sa contina urmatoarele elemente :

–   definitii ai termenelor ;

–   dispozitii generale ;

–   drepturile si obligatiile angajatorului ;

–   drepturile si obligatiile angajatilor ;

– incheierea, suspendarea, modificarea, executarea, sau incetarea contractului individual de munca ;

–   salarizarea personalului, premii acordate, sporuri si alte avantaje materiale acordate angajatilor ;

–   concedii de odihna si medicale ;

–   concedierea ;

–   organizarea timpului de munca ;

–   delegarea si detasarea in munca ;

–   timpul de odihna ;

–   perfectionarea profesionala ;

–   abaterile profesionale si sanctiunile de disciplina aplicabile ;

–   reguli concrete privind disciplina muncii ;

– reguli de securitate si sanatate in munca, apararea impotriva incendiilor, igiena muncii, protectia maternitatii la locul de munca ;

–   comitetul de securitate si sanatate in munca ;

–   procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor ;

–   alte anexe ;

–   partile semnatare.

Comanda acum contract colectiv de munca

Suna la consilier juridic – Sava Marius, pentru consultanta si intocmirea contractului colectiv de muncatel. 0724805848, sau e-mail : gimaris2003@yahoo.com

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii
Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii